AKAFF NEYİ AMAÇLIYOR?

 

Türkiye’nin ve genel anlamda Anadolu’nun kendi hikaye anlatma biçimini keşfetmek. Bu hedeften yola çıkarak yerli ve milli sinema olgusunu irdeleyerek ülkemiz sinema dilinin yol haritasını ortaya koymak. Bunu yapmak için dünyanın farklı ülkelerinden getirilecek filmler ve yönetmenler, yerli sinema dili başlığında yapılacak çalıştay ve milli sinemanın kurucusu olan Yücel Çakmaklı’ya ait gösterim ve söyleşilerle organizasyon fikren temellendirilmiştir.

Afyonkarahisar ve Ege bölgesinin geleneksel bir film festivaline sahip olması. Ülkemizde sinema kültürünün gelişmesi için yapılan filmler kadar sinemaya dair yapılan çalışmaların da büyük önemi vardır. Hem akademik çalışmaların hem de film festivallerinin kültürü geliştirmek için katkısı çok değerlidir. Afyonkarahisar ülkemizin batısında, kolay ulaşılan, tarihi bir derinliği olan bir şehirdir. Böyle bir şehrin kendine ait bir film festivalinin olması, gerek içinde bulunduğu bölge için gerekse ülkemiz için kazanım olacaktır.

Afyonkarahisar’ın konumu itibariyle çevresinde bulunan Eskişehir, Konya, Isparta, Denizli, Uşak ve Kütahya komşu illeridir. Bunun yanında Bursa, Ankara, İzmir ve İstanbul’dan Afyonkarahisar’a ulaşım imkanları çok fazladır. Festival ile yalnızca Afyonkarahisar değil Türkiye’nin her bölgesinden katılımcılar hedeflenmektedir.

Afyonkarahisar, bu güzel lokasyonuna rağmen kültürel etkinlikler açısından daha büyük bir potansiyeli kullanma imkanına sahiptir. Afyon Kocatepe Üniversitesindeki 35 bini aşkın öğrenci sayısına da hitap edecek büyük çaplı organizasyonlar şehir için önemli bir alanı dolduracaktır. Türk sinemasında başyapıt niteliğindeki bazı filmlerin çekimlerinin gerçekleştirildiği böyle bir şehire güzel bir film festivali çok yakışacaktır. Amacımız Afyonkarahisar’ın marka olmuş bir dev film festivaline kavuşturulmasıdır. Çağımızın en önemli sanat dalı olan sinemaya dair yapılacak bu organizasyon sinema sevenler için önemli bir kültürel boşluğu doldurmaya adaydır.

Festival her ne kadar bir film festivali olsa da organizasyon sinemanın dışında konserler, sergiler, geziler, çalıştay gibi halkın büyük çoğunluğunun ilgisinin çekecek etkinlikleri de içerecektir. Bu etkinlikler hem diğer şehirlerden katılımcıları bölgeye çekecek hem de bölgenin ve şehrin kültürel hareketliliğini sağlayacaktır.

 

AKAFF NELERİ İÇERİYOR?

Festival temelde yerli sinema dili üzerine kurulmuş olduğu için yerli sinema dili üzerine ilk defa düzenlenecek olan bu çalıştay, ufuk açıcı ve yol gösterici olacaktır. Çalıştayın organizasyon ortağı Afyon Kocatepe Üniversitesi’dir. Çalıştay üniversite içerisinde gerçekleştirilecektir. Çalıştay sonucunda elde edilen veriler kitaplaştırılacak, basımı ve dağıtımı sağlanacaktır. Çalıştayın içereceği başlıklar, yerli sinema dili ekseni etrafında olacaktır.

Afyonkarahisar’ın yetiştirdiği  en büyük değerlerimizden biri olan Çakmaklı, Türk sinemasına onlarca film kazandırmış büyük bir ustadır. Türk sinemasında yerli bir dil aramış ve bu arayışını sinema serüveni boyunca sürdürmüştür. Festivalde Çakmaklı’ya ayrı bir yer ayrılmıştır. Yücel çakmaklı filmleri festival süresince farklı salonlarda izleyici ile tekrar buluşturulacak ve söyleşiler ile tekrar yad edilecektir. Festivalin kısa film yarışması bölümünde de Yücel Çakmaklı Özel Ödülü adıyla bir ödül verilecektir.

Kısa film, az zaman ve malzeme ile çok şey anlatabilmenin yöntemidir. Belki de yöntemlerin en güzelidir. Kısa Film uzun metrajlı filmler çekeçek yönetmenler yetiştirmek için bir anlamada okul ve deneyim imkanıdır. Bunun yanında bu tür festivaller dünyanın her yerinde en etkili tanıtım aracıdır.

Afyonkarahisar Film Festivali, dünyanın en güçlü iletişim araçlarından biri olan sinema sayesinde başta Afyonkarahisar’ın ve Türkiye’nin sinema kültürünü tanıtma girişimine katkıda bulunmuş olacaktır. Digital medya, yazılı ve görsel basın gibi farklı duyuru araçlarının  gücünü ve desteğini  kullanarak, kültür -sanat ve turizm alanında farkındalık yaratıp  bölge ekonomisini canlandırarak  dışa açılmasını sağlayacaktır.

Geleneksel hale getirilmesi düşünülen yarışmanın ilkinde serbest tema kullanılacak… Daha sonraki yarışmalarda tema uygulanacak (barış, insan hakları, ölüm, vs)… Ön jürinin değerlendirmesiyle seçilecek yapımlardan 20 tanesi ana jürinin önüne gelecek. Nisan 2018 sonunda ana jüri değerlendirmesini yapmaya başlayacak ve Nisan ayında  değerlendirme tamamlanmış olacak. Yarışma finali ve ödül gecesi ise Mayıs ayınında festivalin üçüncü günü yapılacaktır.

Sinemayla organik ilişkisi olanlar ve film çekimleri ile ilgilenenler için profesyonellerin tecrübeleri çok değerli paylaşımlardır. Alanlarında uzman, sinema sektöründen isimlerle farklı konularda atölye çalışmaları organize edilecektir.  Atölye çalışmaları için festival öncesinde duyuru yapılacak ve randevu kabul edilerek kayıt alınacaktır. Katılımcılara festival adına sertifika verilecektir.

Atölye çalışmaları şu alanlarda yapılacaktır:  

Senaryo Yazarlığı:  Katılımcılarla birlikte bir hikaye oluşturulacak ve o hikaye bir film senaryosuna dönüştürülecektir. Böylece en baştan başlayarak bir fikrin filme nasıl dönüştüğünün anlaşılması sağlanmış olacaktır. Ardından katılımcıların kendi senaryoları ve hikayeleri üzerine paylaşımlarda bulunulacaktır.

Görüntü Yönetmenliği: görüntü teknolojilerinin temelinden başlayarak yeni görüntüleme teknolojileri ele alınacak, profesyonel bir kamera ve ışık ekipmanları ile kısa çekimler katılımcılar ile birlikte kaydedilecek, bu kayıtların iş akışı içerisinde değerlendirmesi yapılacaktır.

Oyunculuk: Kamera önü oyunculuk konusunda temel teknikler ele alınacak. Mimik, jest, drama ve oyun devamlılığı gibi konularda ufak çalışmalar yapılacaktır.

Film Müziği: Kurulacak perde ve sistemle canlı olarak hem film müziklerinin duygu ekseninde nasıl oluşturulduğu, hem de nota ve seslerin görüntünün gücüne nasıl katkı sağladığı anlatılacaktır. Üç farklı duyguda çekilmiş kısa görüntülere atölye aşamasında müzik yapılacaktır.

Özellikle çekimleri Afyonkarahisar’da gerçekleştirilmiş olan filmlerin, Yücel Çakmaklı filmlerinin ve Türk sinemasının başyapıtlarının orjinal afişlerinden oluşan bir sergi tasarlanacaktır. Sergi alanında ayrıca bu filmlerden belli başlı parçalar kurgulanarak sergi alanında gösterilecektir.

Festivale özellikle şehir dışından gelecek olan ziyaretçiler için Afyonkarahisar’ı tanıtan kısa kültürel turlar, yemek ve kahvaltı organizasyonları düzenlenecektir. Festivalin amaçlarından bir tanesi de Afyonkarahisar’ın tanıtılması olduğu için bu tür etkinliklerin önemi büyütür. Katılımcılar sinema dolu bir festival içerisinde aynı zamanda Afyonkarahisar’ın tarihi yerlerini, Karahisar Kalesi’ni görme şansı elde edecekler, yöresel lezzetlerden tadacaklardır.